WPS – Kaynak Yöntem Şartnamesi

WPS (Welding Procedure Specification) Kaynak Yöntem Şartnamesi Nasıl Hazırlanır?

WPS, “kaynak yöntem şartnamesi” ya da daha basit anlamıyla “kaynak talimatı” kaynakçılara hangi kaynak detayını, ne şekilde ve hangi parametreler ile kaynatacağını açıklayan dokümandır. WPS hazırlanabilmesi için hazırlayan kişinin kaynak ile ilgili yeterli tecrübesinin bulunması ve o yöntem ile yapılmış önceki kaynakların testlerine ihtiyaç vardır.

“EN ISO 15609 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü şartnamesi” standardı bir WPSin ne şekilde yazılacağını açıklamaktadır. “TS EN ISO 6947 Kaynak ve benzeri işlemler – Kaynak konumları” standardı kaynak pozisyonlarını açıklamakta ve bu bilgi WPS Kaynak Yöntem Şartnamesi üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca kaynak tipi, kaynak ağzı şekli, kaynak sıraları yine WPS Kaynak Yöntem Şartnamesi üzerinde gösterilmelidir.

Kaynakçının bu bilgileri kullanabilmesi için projeler üzerinde de hangi bölgeye hangi kaynak ağzının açılacağı ve ne kadar kaynak yapılacağının belirtilmesi gerekir. Projeler üzerinde gösterilen kaynak sembolleri “EN ISO 2553 Kaynak ve ilgili işlemler – Çizimler üzerinde sembolik gösterimler – Kaynaklı birleştirmeler” standardında tarif edilmektedir.

WPS (Welding Procedure Specification – Kaynak Prosedür Şartnamesi) hazırlanmasındaki temel amaç, kaynakçıya doğru parametrelerin verilerek istenilen kalite ve mekanik değerlerde bir kaynak elde etmektir. Burada bahsedilen kaynak kalitesi gerekirse tahribatsız testler (NDT) ile kontrol edilebilmektedir. Ancak mekanik değerler tahribatlı test yapmadan doğrulanamamaktadır.

Kaynağın mekanik değerlerinin istenen kriterleri sağlayabilmesi ancak daha önceden yapılmış testlerin sonuçları ile karşılaştırılarak tahmin edilebilmektedir. “TS EN ISO 15614 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü” standardında tarif edilen WPAR ya da PQR olarak bilinen kaynak prosedürleri, yapılan kaynağın tüm parametreleri ve sonucunda yapılan tüm testlerin sonuçlarını içermektedir.

WPS Kaynak Yöntem Şartnamesi hazırlanırken daha önceden yapılmış ve test sonuçları olumlu bulunmuş benzer bir kaynağın hangi parametrelerde kaynatıldığına bakılır, hazırlayan kişi de kendi tecrübesini ekleyerek gerekirse kalınlık, pozisyon ve diğer şartlara göre bazı değerleri bir miktar değiştirerek WPS hazırlar. Ayrıca kaynakçının hangi teli ya da elektrotu kullanacağını, ön ısıtma, ısıl işlem gibi tercihler de belirlenerek WPS üzerine yazılır.

You must be logged in to post a comment Login

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.